Uppdaterad 30 november 2020

Material

Allt material är gemensamt framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting och ingår i serien Rena händer räddar liv.

Broschyr: Modell för förbättrad handhygien  
En presentation av den nationella arbetsmodellen och det material som ingår i Rena händer räddar liv. Modellen är baserad på WHO:s dokumentation 2009 som sedan anpassats till svenska förhållanden.

Informationsbroschyrer

Omslag - Allt du vill veta om handhygien

Broschyr: Allt du vill veta om handhygien 
Fördjupad information om hur smittämnen överförs och hur man genom en god handhygien kan förhindra smittspridning. Broschyren är avsedd för vård- och omsorgspersonal. Utgivningsår: 2017

Broschyr: Viktigt med handhygien
Berättar om när och varför man desinfekterar händerna samt hur smittspridning via händerna går till. För personal inom vård- och omsorg.

Broschyr: Viktigt med handskar
Beskriver när man ska använda handskar och hur handskar ska hanteras. För personal inom vård- och omsorg.

Föreläsningsmaterial

Omslag till presentation: Rena händer räddar liv

En presentation av vårdrelaterade infektioner, hur de uppkommer och hur smittspridning kan motverkas genom god handhygien och följsamhet till övriga basala hygienrutiner. Dessutom finns information om det samlade nationella materialet Rena händer räddar liv från SKR och Folkhälsomyndigheten. Presentationen riktar sig till vård- och omsorgspersonal.

Finns både som bildspel i Powerpoint och som pdf och har ett tillhörande talmanus.

Utvärdering

Omslag

Broschyr: Självskattning
Verktyg för att analysera arbetet med att förbättra handhygienen på den egna vårdenheten.

Folder: Mät förbrukningen
Två enkla metoder för att mäta förbrukningen av handdesinfektionsmedel.

Affischer

Affisch A4: Ta dig tid till handhygien
Riktad mot personal inom vård och omsorg. Lämplig att sätta upp till exempel i personalrum.

Så desinfekterar du händerna – Affisch A4

Affisch A4: Så desinfekterar du händerna
En detaljerad guide som visar hur man desinfekterar händerna. Lämplig att sätta upp vid flaska för handdesinfektion.

Affisch A4: Så spritar du händerna
En affisch för patienter och anhöriga som visar hur man tvättar och spritar händerna. Lämplig att sätta upp vid handfat.

Affisch A4: Handskpyramiden När ska man använda handskar?
Affischen visar när man ska och inte ska använda handskar vid vård- och omsorgsarbete. Lämplig att sätta upp till exempel i personalrum.