Uppdaterad 8 mars 2022

Med fler rökfria miljöer utomhus kan det bli lättare att sluta röka

Idag röker ungefär sju procent av befolkningen varje dag. Många av de som röker önskar att de aldrig börjat. I en rökfri miljö blir rökning mindre synligt och det stöttar alla som vill sluta röka.

Vi vet sedan tidigare att tobaksrökning ökar risken för allvarliga symtom vid luftvägsinfektioner som till exempel influensa, men att rökstopp ger hälsovinster redan efter en kort tid. Som exempel kan nämnas:

  • ökad syresättning
  • lägre blodtryck
  • förbättrad lungfunktion.

Vill du ha kostnadsfri hjälp att sluta med tobak?

  • Besök slutarokalinjen.se, chatta eller ring 020-84 00 00 (handledning och kunskap finns på flera språk)
  • Sök på "sluta röka" på 1177.se
  • Kontakta din hälso- och vårdcentral eller din företagshälsovård.