Uppdaterad 8 mars 2022

Nu är fler miljöer rökfria för att skydda barns och ungas hälsa

I Sverige, precis som i många andra länder, försöker man på olika sätt att minska tobaksbruket och rökningen i samhället. Det gör man för att skydda hälsan hos befolkningen, framförallt barn och ungas hälsa.

Barns luftvägar är extra känsliga för tobaksrök. Att andas in andras tobaksrök innebär att man riskerar att utsättas för samma skadliga ämnen som den person som röker. Studier visar att det kan finnas höga halter av skadliga partiklar även runt en person som röker utomhus, men att nivåerna beror på avståndet.

I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden, till exempel att röka cigaretter, vattenpipa och e-cigaretter. Även rök från e-cigaretter kan vara irriterande för luftvägar och lungor samt innehålla hälsofarliga ämnen som exempelvis nikotin.

En annan bra sak med rökfria miljöer är att rökbeteendet blir mindre synligt i samhället, vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning. När färre vuxna röker kan det bidra till att färre ungdomar börjar röka, helt enkelt.