Uppdaterad 29 juni 2018

Plenarföreläsningar

Inledning

Hälso- och sjukvårdens bidrag till ett rökfritt Sverige
Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen

Sveriges politik för att uppnå ett rökfritt Sverige 2025
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

Graphic Recording

Teckning som med ord och bild beskriver vad som sas på föreläsningarna.

Se teckning "För ett rökfritt Sverige 2025" i större format

Challenges ahead to reach the goal set up in Tobacco End Game 2025

Vad kan vi göra för att nå Tobacco Endgame 2025 - En internationell jämförelse

Så rekryterar tobaksindustrin unga kunder generation efter generation
Gerard Hastings, professor och chef för Institute for Social Marketing, University of Stirling

Graphic Recording

Teckning i ord och bild som beskriver vad som sas på föreläsningarna.

Se teckning "Internationellt perspektiv" i större format


Övrig dokumentation

Temaseminarier

Fokusspår