Uppdaterad 8 juni 2018

Föreläsare

Plenar


Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten


Irene Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen


Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

Vera da Costa e Silva, chef för tobakskonventionens sekretariat, WHO


Richard Edwards, professor, University of Otago, Wellington NZ

Gerard Hastings, professor och chef för Institute for Social Marketing
University of Stirling

Helen Stjerna, generalsekreterare, stiftelsen en rökfri generation

Moderator


Erik Mattsson, utbildare i kommunikation och moderator

TEMA 1

Vinster med tobaksförebyggande arbete – stöd för styrning och ledning

Grethe Fochsen, utredare, Folkhälsomyndigheten

Sofia Larsson, hälsoekonom, Folkhälsomyndigheten

Anette Danesjö-Gustafsson, hälsostrateg, Region Örebro län

Jennan Hannah, regionpolitiker, Örebro


Ulrika Sandahl, utredare, Socialstyrelsen

TEMA 2

Ny lag om tobak och liknande produkter


Josefin Jonsson, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

TEMA 3

Verktyg för att följa utvecklingen


Emma Lindström, utredare, Folkhälsomyndigheten

Jinjin Zheng Selin, utredare, Folkhälsomyndigheten


Anna Andersson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Cecilia Wadman, utredare, Folkhälsomyndigheten


Therese Räftegård Färggren, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Jämtlands län

TEMA 4

Vad vet vi om nya tobaksliknande nikotinprodukter som till exempel e‑cigaretter?


Linnea Hedman, forskare, Umeå universitet

Hanna Ollila, National Institute for Health and Welfare, Finland


Maria Nilsson, forskare Umeå universitet


Erik Karlsson, utredningssekreterare, Malmö stad

Åsa Bertilsson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Fokusspår 1: Tobakstillsyn


Helèn Albino Andersson, Varbergs kommun

Susanne Apelqvist, Varbergs kommun

Stefan Persson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Johanna El Andaloussi-Lilja, utredare, Folkhälsomyndigheten


Karin Bengtsson, Skatteverket

Andreas Prochazka, Konsumentverket

Ida Hallberg, Konsumentverket


Miia Vuolama Länsstyrelsen, Västra Götaland

Anna Björklund, Tullverket


Stefan Lundberg, Ekobrottsmyndigheten


Ulrica Olsson, Polismyndigheten

Thomas Lindgren, Skatteverket

Ulf Fogelberg, Kristinehamns kommun

Fokusspår 2: Tobaksförebyggande arbete för barn och unga

Lina Wiklander, utredare, Folkhälsomyndigheten

Malin Carlström, utredare, Folkhälsomyndigheten

Andreas Prochazka, Konsumentverket

Ida Hallberg, Konsumentverket

Erik Hellmén, Örebro läns idrottsförbund

Caroline Amundsson, Länsstyrelserna

Marie Montin, Länsstyrelserna

Carina Hesse Bolin, Hälsoäventyret i Uppsala län

Maria Norelius, Ärentunaskolan

Margareta Pantzar, vice-ordförande för Psykologer mot Tobak

Lena Sjöberg, legitimerad tandläkare, ordförande för Tandvård mot Tobak

Niklas Odén, A Non Smoking Generation

Petra Isaksson, Norrköping kommun

Marie Eriksson, Säffle kommun