Uppdaterad 8 juni 2018

Föreläsare

Plenar

foto på Johan Carlson
Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

foto på Irene Nilsson Carlsson
Irene Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen

Agneta Karlsson
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

Vera da Costa e Silva, chef för tobakskonventionens sekretariat, WHO

foto på Richard Edwards
Richard Edwards, professor, University of Otago, Wellington NZ

Gerard Hastings, professor och chef för Institute for Social Marketing
University of Stirling

Helen Stjerna, generalsekreterare, stiftelsen en rökfri generation

Moderator

foto på Erik Mattsson
Erik Mattsson, utbildare i kommunikation och moderator

TEMA 1

Vinster med tobaksförebyggande arbete – stöd för styrning och ledning

Grethe Fochsen, utredare, Folkhälsomyndigheten

Sofia Larsson, hälsoekonom, Folkhälsomyndigheten

Anette Danesjö-Gustafsson, hälsostrateg, Region Örebro län

Jennan Hannah, regionpolitiker, Örebro

foto på Ulrika Sandahl
Ulrika Sandahl, utredare, Socialstyrelsen

TEMA 2

Ny lag om tobak och liknande produkter

foto på Josefin Jonsson
Josefin Jonsson, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

TEMA 3

Verktyg för att följa utvecklingen

foto på Emma Lindström
Emma Lindström, utredare, Folkhälsomyndigheten

Jinjin Zheng Selin, utredare, Folkhälsomyndigheten

foto på Emma Lindström
Anna Andersson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Cecilia Wadman, utredare, Folkhälsomyndigheten

foto på Therese Räftegård Färggren
Therese Räftegård Färggren, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Jämtlands län

TEMA 4

Vad vet vi om nya tobaksliknande nikotinprodukter som till exempel e‑cigaretter?

foto på Linnea Hedman
Linnea Hedman, forskare, Umeå universitet

Hanna Ollila, National Institute for Health and Welfare, Finland

foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson, forskare Umeå universitet

foto på Erik Karlsson
Erik Karlsson, utredningssekreterare, Malmö stad

Åsa Bertilsson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Fokusspår 1: Tobakstillsyn

Helèn Albino Andersson
Helèn Albino Andersson, Varbergs kommun

Susanne Apelqvist, Varbergs kommun

Stefan Persson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Johanna El Andaloussi-Lilja, utredare, Folkhälsomyndigheten

foto på Karin Bengtsson
Karin Bengtsson, Skatteverket

Andreas Prochazka, Konsumentverket

Ida Hallberg, Konsumentverket

foto på Miia Vuolama
Miia Vuolama Länsstyrelsen, Västra Götaland

Anna Björklund, Tullverket

foto på Stefan Lundberg
Stefan Lundberg, Ekobrottsmyndigheten

foto på Ulrica Olsson
Ulrica Olsson, Polismyndigheten

Thomas Lindgren, Skatteverket

Ulf Fogelberg, Kristinehamns kommun

Fokusspår 2: Tobaksförebyggande arbete för barn och unga

Lina Wiklander, utredare, Folkhälsomyndigheten

Malin Carlström, utredare, Folkhälsomyndigheten

Andreas Prochazka, Konsumentverket

Ida Hallberg, Konsumentverket

Erik Hellmén, Örebro läns idrottsförbund

Caroline Amundsson, Länsstyrelserna

Marie Montin, Länsstyrelserna

Carina Hesse Bolin, Hälsoäventyret i Uppsala län

Maria Norelius, Ärentunaskolan

Margareta Pantzar, vice-ordförande för Psykologer mot Tobak

Lena Sjöberg, legitimerad tandläkare, ordförande för Tandvård mot Tobak

Niklas Odén, A Non Smoking Generation

Petra Isaksson, Norrköping kommun

Marie Eriksson, Säffle kommun