Uppdaterad 30 maj 2018

Program onsdag 13 juni

Program för konferensen För ett rökfritt Sverige.

08.00–09.00 Registrering och kaffe

09.00–09.30 Konferensen startar

9.45-14.15 Två valbara fokusspår, Tobakstillsyn och Tobaksförebyggande arbete för barn och unga. Varje fokusspår är uppdelat i tre pass.

Lunch serveras 12.15-13.15

Fokusspår 1: Tobakstillsyn

 • De två första passen kommer att fokusera på förslaget till ny tobakslag. Hur kommer lagändringarna påverka tillsynsarbetet? Tillståndsprövning, utvidgat rökförbud, ytterligare begränsningar i marknadsföring av tobak i butik etc. Vad planerar myndigheterna?

Varbergs kommun (Helèn Albino Andersson och Susanne Apelqvist)
Folkhälsomyndigheten (Stefan Persson och Johanna El Andaloussi-Lilja)
Skatteverket (Karin Bengtsson)
Konsumentverket (Andreas Prochazka och Ida Hallberg)
Polismyndigheten
Länsstyrelsen Västra Götaland (Miia Vuolama)

 • Det sista passet i fokusspåret kommer lyfta de nya kraven på spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Är det en lösning på arbetet mot illegal handel med tobak. Hur är det tänkt att fungera i praktiken?

  Implementering av bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning (Johanna El Andaloussi-Lilja, Folkhälsomyndigheten)
 • Paneldebatt: Hur kan spårbarhet och säkerhetsmärkning bidra i arbetet med tillsyn och brottsbekämpning?

Folkhälsomyndigheten (Johanna El Andaloussi-Lilja)
Tullverket (Anna Björklund)
Ekobrottsmyndigheten (Stefan Lundberg)
Polismyndigheten (Ulrica Olsson)
Skatteverket (Thomas Lindgren)
Länsstyrelsen Västra Götaland (Miia Vuolama)
Kristinehamns kommun (Ulf Fogelberg)

Fokusspår 2: Tobaksförebyggande arbete för barn och unga

Fokusspåret om barn och unga handlar om hur man kan förebygga tobaksanvändning bland barn och unga i skolåldern. Det syftar till att sprida kunskap och goda exempel på tobaksförebyggande och hälsofrämjande insatser som genomförs av olika aktörer på såväl nationell som lokal/regional nivå. Seminariet kommer också att belysa tobaksavvänjning som riktar sig till barn och unga.

Detta fokusspår är uppdelat i tre pass, varav pass 2 kommer att erbjuda två parallella seminarier (Pass 2a: Tillsyn av rökfria skolgårdar och en resa för en tobaksfri skoltid samt Pass 2b: Tobaksavvänjning till barn och unga).

Pass 1:

 • Introduktion om tobaksanvändning bland barn och unga

Kort presentation om tobaksanvändningen bland barn och unga och Folkhälsomyndighetens roll inom det tobaksförebyggande arbetet. 
Lina Wiklander och Malin Carlström, utredare, Folkhälsomyndigheten

 • Marknadsföring av tobaksvaror - med fokus på barn och unga

Om regler för tobaksreklam och hur tillsynen av den går till samt utmaningar med nya mediekanaler såsom sociala medier och influencers. 
Andreas Prochazka och Ida Hallberg, Konsumentverket

 • Ett vinnande koncept - tobaksförebyggande arbete inom idrottsrörelsen

Hur man i Örebro län arbetar med policy och värderingsfrågor kopplade till tobak inom föreningsidrotten. 
Erik Hellmén, Örebro läns idrottsförbund

Pass 2 (parallella seminarier):

Pass 2a: Tillsyn av rökfria skolgårdar och en resa för en tobaksfri skoltid

 • Stöd och kontroll - i samverkan för rökfria skolgårdar

Hur kan tobaksförebyggande insatser och tillsynsverksamheter stärka varandra? – Länsstyrelserna ger sin syn.
Caroline Amundsson och Marie Montin, Länsstyrelserna

 • Vuxnas ansvar och ungas engagemang – En resa för en tobaksfri skoltid!

En presentation om ett förebyggande flerkomponentsprogram vid namn "Figges resa".
Carina Hesse Bolin, Hälsoäventyret i Uppsala län och Maria Norelius, Ärentunaskolan

Pass 2b: Tobaksavvänjning till barn och unga – Tillgång, metod och implementering

 • Seminariet kommer att belysa tobaksavvänjning som riktar sig till barn och unga. Vad vet vi om tillgången till tobaksavvänjning för barn och unga och vilka metoder finns? Passet avslutas med ett praktiskt exempel från arbetet med tobaksavvänjning i Östergötland.

Pass 3:

 • Tobaksfri skoltid NU! Erfarenheter från genomfört arbete i fyra kommuner och 20 skolor

Projektet Tobaksfri skoltid NU! har implementerats i fyra kommuner. Här presenteras erfarenheterna.
Niklas Odén, A Non Smoking Generation, Petra Isaksson, Norrköping kommun och Marie Eriksson, Säffle kommun

14.15–14.45 Nätverksfika och utställning

14.45–15.30  De ungas perspektiv

Vad kan man göra för att skydda barn och unga från att börja med tobak eller bli nikotinberoende Vad tänker barn och unga själva? A Non Smoking Generation generalsekreterare Helen Stjerna presenterar färska siffror från en attitydmätning (Novus) och ger konkreta tips och råd till alla som vill se en tobaksfri generation:

- Varför börjar barn unga röka eller snusa?
- Nya produkter för en ny generation beroende kunder.
- Vilka argument motiverar till ett tobaksfritt liv?
- Tobak - ett hållbart val?
- Hur når man ut? Ambassadörer och influencers.
- Vad kan du själv göra?

Helen Stjerna, generalsekreterare, stiftelsen en rökfri generation

15.30-16.00 Konferensen avslutas med summering och vägen framåt


Läs mer om fokusspåren

Program tisdag 12 juni