Kortspelande seniorer. FotografiTa del av två exempel där samverkan legat till grund för framgångsrika aktiviteter.

Bild av webbplatsen kunskapsguiden.se

Besök gärna Kunskapsguiden, en nationell plattform som samlar kunskap inom ett antal områden. Här kan du läsa om bland annat psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.