Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta

Genom att bara använda antibiotika när vi verkligen behöver det, kan alla bidra till att motverka ökningen av resistenta bakterier. Det är viktigt för att antibiotika ska fungera även i framtiden. När du är orolig för en infektion kan du kontakta 1177 Vårdguiden eller djursjukvården för rådgivning. Om du pratar med din läkare, tandläkare eller veterinär får du en bedömning om antibiotika gör nytta i just ditt fall.

Antibiotika fungerar inte mot virus

Antibiotika behövs för att behandla svåra infektioner orsakade av bakterier. Men ju mer antibiotika vi använder, desto större är risken att resistenta bakterier gynnas och sprids. Därför är det viktigt att inte använda antibiotika i onödan. Människor och djur klarar av att läka många lindriga infektioner på egen hand. Dessutom orsakas många infektioner, till exempel förkylningar, av virus. Mot virus fungerar inte antibiotika.

Antibiotika kan slå ut goda bakterier

Både människor och djur har en normalflora av bakterier på huden, i tarmen och på slemhinnorna. De behövs och är nyttiga, men kan slås ut av antibiotika. Då kan andra bakterier ta över och exempelvis orsaka diarré. På samma sätt kan resistenta bakterier överleva och i ett senare skede orsaka infektioner som är svåra att behandla.

Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket

Bild på påse för överblivna läkemedel till apoteketDu kan lämna in antibiotika och andra överblivna läkemedel på apoteket. Då bidrar du till att den inte används i onödan och inte heller sprids i vår miljö.

Samtal med din läkare, tandläkare eller veterinär är viktigt för att avgöra om en infektion kräver behandling med antibiotika. De bedömer även vilken typ av antibiotika som är bäst för den aktuella infektionen, samt vilken dosering och behandlingstid som är lämplig.

Trots att olika infektioner kan ge liknande symtom är det inte säkert att de behöver samma behandling. Ta därför aldrig antibiotika som blivit över. Ge den inte heller till någon annan, varken människa eller djur.

Tvätta händerna för att undvika smitta

Förebygg infektioner och smittspridning när det går, t ex genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Många bakterier och virus sprids via händerna. Rena händer är därför ett effektivt sätt att stoppa smitta. Det kan i sin tur leda till att vi behöver använda mindre antibiotika.

Det tar ungefär 30 sekunder att tvätta hela händerna med tvål och vatten. Vid tre tillfällen i vardagen är det extra viktigt att tvätta händerna:

  • efter toalettbesök
  • före och under matlagningen, speciellt när du hanterat rått kött och kyckling
  • innan du äter.

Det är också bra att tvätta händerna före och efter besök på bondgårdar, ridskolor, djurparker och andra anläggningar där man klappar djur.

Vaccinationer bidrar till att förebygga sjukdomar som orsakas av antingen bakterier eller virus. Ett exempel är pneumokocker, en bakterie som kan orsaka exempelvis lunginflammation och bihåleinflammation.

Virusinfektioner, som influensa och mässling, kan inte behandlas med antibiotika. Däremot kan de ibland leda till följdsjukdomar som kan behöva behandlas med antibiotika. När det är möjligt att förebygga sjukdomar, behövs mindre antibiotika.

Bild på kvinna som klappar en ko i sin kätte