1998 publicerade The Lancet en artikel av AJ Wakefield om ett samband mellan MPR-vaccin (mässling-påssjuke-röda hund-vaccin) och dels inflammatorisk tarmsjukdom, dels utvecklingsstörning hos barn [1]. Den väckte mycket uppmärksamhet, och har sannolikt påverkat vaccinationstäckningen negativt, inte bara i England.

I en on-line-publikation i Lancet 23 februari tar man tillbaka artikeln [2], och påpekar en rad irreguliariteter kring dess uppkomst. Allvarligast är väl att Wakefield agerade för en grupp föräldrar som drev ett rättsfall i frågan, och att han fått pengar från deras organisation, vilket han inte redovisade. Det var också felaktigheter kring det etiska godkännandet, och kring hur barnen till undersökningen rekryterades.

Det finns dessutom en mycket välgjord dansk studie från hösten 2002, som visar att det inte är någon förhöjd risk för autism hos barn som fått MPR-vaccin, jämfört med dem som haft mässlingen. Den (icke-signifikanta) skillnaden mellan grupperna går snarare åt andra hållet.

/Johan Giesecke

1. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet 1998; 351: 637-41.

2. Ur The Lancet 23 februari 2004

3. Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. NEJM 2002; 347: 1477-82