Under perioden 4 januari till 8 februari 2004 rapporterade WHO 42 fall och 14 avlidna i infektion orsakad av ett Nipah-liknande virus i Bangladesh (1). Flertalet av de insjuknade är barn. Huruvida det den här gången verkligen är Nipah, eller ett nytt liknande virus, är inte helt fastställt (2). Det här är inte första gången som Bangladesh upplever ett utbrott av encefalit. Under maj 2001 insjuknade 27 personer varav 9 avled och i januari 2003 drabbades 17 personer i ett ytterliggare utbrott av encefalit varav 8 avled (3).

Nipahviruset har fått sitt namn efter den stad i Malaysia där det första gången upptäcktes 1999 i samband med ett utdraget utbrott bland i första hand grisfarmare där 265 personer insjuknade, varav 105 dog (4). Ungefär samtidigt pågick ett mindre utbrott bland slakthuspersonal i Singapore där 11 personer insjuknade och 1 dog. Alla dessa hade arbetat med grisar importerade från det Malaysiska utbrottsområdet (5).

Infekterar både djur och människa

Nipahviruset är en zoonos och man tror att den naturliga djurvärden för viruset är fruktätande fladdermöss av släktet Pteropus (6). Fladdermössen verkar vara friska bärare och blir inte sjuka. Svin är det djurslag där man sett flest fall av infektionen. Hur viruset infekterar gris från fladdermusvärden är inte helt klart ännu.

Hos svin har viruset gett upphov till en lindrig infektion i främst luftvägarna. I samband med utbrottet 1999 i Malaysia gjordes serologiska studier på svin bland de gårdar där humanfallen fanns. Det visade sig att flertalet grisar var infekterade med viruset, men bara en mindre andel verkade sjuka och överdödligheten bland gris beräknades till 5% (4). Förutom svin har man sett djurinfektion hos hundar och katter. De personer som smittats har varit i kontakt med sjuka svin. Det är i luftvägarna på sjuka svin som man hittat mest virus och den troliga smittvägen från svin till människa är antagligen via luftvägssekret. Ingen person till person smitta har hittills gått att belägga.

Nipahviruset tillhör, precis som Hendraviruset upptäckt 1994 i den australiensiska staden med samma namn, familjen Paramyxovirus. Det är en familj av RNA-virus som inkluderar mer välkända medlemmar som mässling, RS-virus, och parainfluensa.

Klinisk bild

De studier som gjordes bland sjukhusvårdade patienter i samband med utbrotten 1999 i Malaysia och Singapore visar att de initiala symptomen främst varit feber, huvudvärk, yrsel och illamående (5, 7). Ungefär hälften av patienterna i båda utbrotten hade sänkt medvetande redan vid ankomst till sjukhus. Ett mindre antal patienter hade mer av ett luftvägsinsjuknande med icke-produktiv hosta, muskelvärk och feber som främsta symptom. Inkubationstiden har rapporterats variera mellan 4-18 dagar (8). Dödligheten i samband med utbrottet i Malaysia var närmare 40%. De flesta som tillfrisknade blev fullt återställda. En mindre andel fick sequelae i form av personlighetsförändringar och även epileptiska anfall. Histologiskt verkar det som att encefaliten främst orsakar en spridd vaskulit med tromboser och mikroinfarkter som följd.

Får vi se Nipah i Sverige?

Om den naturliga värden är den särskilda fruktätande fladdermusen så verkar det högst osannolikt att vi den närmaste tiden får se några fall i Sverige (annat än möjligtvis något enstaka importfall). Samtidigt har viruset visat sig kunna infektera en rad olika arter. Ytterliggare förändringar hos viruset skulle mycket väl kunna bredda antalet arter som löper risk att infekteras. Skulle exempelvis fågel drabbas kan en spridning utanför regionen på ett helt annat sätt bli möjlig.

/Anders Ternhag

1. WHO-rapport
2. ProMed 26 februari 2004
3. ProMed 2 februari 2004
4. K. B. Chua, W. J. Bellini, P. A. Rota et. al. Nipah Virus: A recently Emergent Deadly Paramyxovirus. Science 288, 26 may 2000.
5. N. I. Paton, Y. S. Leo, S. R. Zaki. Outbreak of Nipah-virus infection among abattoir workers in Singapore. Lancet 354; 9 october 1999.
6. CDC om Nipah-virus
7. K. J. Goh, C. T. Tan, N. K. Chew et. al. Clinical features of Nipah virus encephalitis among pig farmers in Malaysia. NEJM 342, 27 april 2000.
8. WHO:s faktablad om Nipah-virus