Sedan början av året pågår ett utbrott av denguefeber i Indonesien. Hälsoministeriet rapporterar totalt 23 857 hospitaliserade fall inklusive 367 dödsfall mellan den 1 januari och 3 mars i år. Majoriteten av de rapporterade fallen är från Java, Bali, Nusa Tengara, Södra Kalimantan och norra Sumatra. Den-3 är den dominerande cirkulerande serotypen i utbrottet, men alla fyra serotyper förekommer.

De lokala hälsomyndigheterna har med stöd av WHO inlett åtgärder fokuserande på vektorkontroll och information till allmänheten för att komma till rätta med problemet.

/Liselotte Högberg