En sexårig pojke i Litauen har dött i rabies enligt en rapport på ProMed. Pojken som bodde i Alytus, ett samhälle som ligger ca 7 mil sydväst om Vilnius, insjuknade i slutet av februari med feber och förkylningssymptom. Hans tillstånd försämrades och han fördes till Vilnius universitetssjukhus där han avled den 10 mars. Prover visade att pojken hade rabies.

Experter genomför nu en epidemiologisk utredning för att försöka hitta smittväg och smittkälla och klarlägga om pojken smittats i kontakt med vilda djur eller husdjur.

Enligt ett pressmeddelande noterades 1 108 fall av rabies bland djur under år 2003 i Litauen vilket är en ökning med 175 fall från föregående år. 72 % av fallen var vilda djur. Nära 12 000 personer som blivit bitna av husdjur eller vilda djur sökte läkare under 2003 och ca 7 000 av dem blev rabiesvaccinerade. Humanfall av rabies inträffar vart 3 eller 4 år enligt Litauens hälsoministerium.

/Ragnhild Janzon