Tuberkulos utgör idag ett allvarligt hot mot folkhälsan. Sjukdomen dödar fler människor i världen än aids och malaria tillsammans. Man räknar med att 1/3 av jordens befolkning är infekterad och att tre miljoner dör av sjukdomen varje år.

Tuberkulos är i första hand en u-landssjukdom och över 95 procent av dödsfallen sker i dessa länder. En bidragande orsak till varför tuberkulos fortsätter att öka är kopplingen till HIV-epidemien. Risken att insjukna i sjukdomen ökar dramatiskt vid HIV-infektion.

HIV och spridningen av multiresistent tuberkulos är hot som även drabbar tuberkulosbekämpningen i Sverige. Men det är framför allt i Ryssland och i de baltiska länderna som problemen ökat dramatiskt de senaste åren. Omkring 10-20 procent av patienterna i Baltikum lider av multiresistent tuberkulos. Och det är en kostsam och tidskrävande process att behandla drabbade patienter, som de flesta länder inte har råd med. Som exempel kan nämnas att man i USA beräknar att varje patient kostar 2 miljoner kronor att behandla.

Det enda befintliga vaccinet mot tuberkulos – BCG – utvecklades vid sekelskiftet och skyddar inte mot alla former av tuberkulos. Därför pågår nu en intensiv forskning inom detta område. Svenska forskare har nått långt med att ta fram ett mer effektivt vaccin och SMI lämnar aktivt stöd i samband med utveckling av t ex laboratoriediagnostik i flera länder.

SMI samarbetar också aktivt med olika nationella och internationella organisationer med att övervaka, upptäcka och förhindra spridning av tuberkulos. Som exempel kan nämnas WHO, Internationella Tuberkulosunionen samt EuroTB – ett EU-projekt för standardiserad tuberkulosövervakning i Europa.

För att informera om de senaste rönen inom tuberkulosområdet inbjuder SMI till ett presseminarium den 23 mars inför WHO:s tuberkulosdag den 24 mars.

Plats: Gard-aulan, Smittskyddsinstitutet, Nobels väg 18, Solna (Karolinska institutets campus nord)

Tid: tisdag 23 mars, kl 10.00 – 11.00

Ämnen:

Ett globalt folkhälsoproblem med ekonomiska konsekvenser, Ragnar Norrby, professor, generaldirektör

Multiresistent tuberkulos, subtypning och vaccinforskning, Gunilla Källenius, professor, avdelningen för bakteriologi

Multiresistent tuberkulos, vad kan göras med redan kända läkemedel?, Mona Ridderheim, klinisk forskningsläkare, Eli Lilly Sweden AB

Kvinnliga tuberkulospatienter får sämre vård och behandling är manliga – en forskningsrapport från Vietnam, Anna Thorsson, med.dr