I en ålder av 89 år har Abram Benenson avlidit i Massachusetts. Under 25 år var han redaktör för boken "Control of Communicable Diseases in Man", som ges ut av American Public Health Association med en ny upplaga vart femte år. (Titeln har i senaste upplagan ändrats till det mer gender-neutrala "Control of Communicable Diseases Manual"). Boken blev så förknippad med sin noggranne och flitige redaktör att den i större delen av världen fortfarande kort och gott kallas "Benenson". Det är en oöverträffad bok när det gäller att kort och koncist samla information om sjukdomars epidemiologi och prevention, utan att ta med en massa ovidkommande detaljer. Den har även stått modell för de smittskyddsblad som ges ut av smittskyddsläkarna i Sverige.

De av EPI-aktuellts läsare som ännu inte har "Control of Communicable Diseases Manual" inom armlängds avstånd vid arbetsplatsen bör omedelbart skaffa den - den är en oumbärlig faktakälla vid allt smittskyddsarbete.