Ur innehållet bl.a.:

  • Under ett år har Seth-Olof Bergquist och Gunilla Skoog rest runt i Sverige och inventerat det lokala STRAMA-arbetet. Resultatet visar på stora brister i kommunernas hygienresurser
  • Det finns kommuner som har samarbetsavtal om vårdhygien med sina respektive landsting. Ann Lindgren i södra Storstockholm håller kurs för biståndshandläggare.
  • Antalet hivsmittade barn ökar i S:t Petersburg. Reportage från S:t Petersburgs barnsjukhus nr 1.
  • Svenska staten finansierar kurser för ryska sjuksköterskor som arbetar med hiv-patienter.
  • Läs också om VRE, vancomycinresistenta enterokocker, som kan bli nästa stora resistensproblem.

För information och prenumeration kontakta Aase Sten, redaktör: 08-457 23 32