Under 2003 rapporterades 105 fall av TBE i Sverige, 73 män och 32 kvinnor. TBE ingår i den frivilliga laboratorierapporteringen. För att få mer information om utbredningen av TBE i landet sänds en enkät från laboratorierna till den behandlande läkare som ombedes svara på frågor om bland annat trolig smittort och känt fästingbett.

Endast 56 % av de tillfrågade har känt bett. Tjugotre av de anmälda har ej krävt sjukhusvård. Två personer har avlidit till följd av sin TBE-infektion.

Fler av de insjuknade har vistats under längre perioder på smittorten. Det är därför angeläget att rekommendera anhöriga och grannar i dessa områden att vaccinera sig. Som tidigare år är de flesta personerna smittade i Stockholms (56%), Södermanlands (15 %) och Uppsalas (6 %) landstingsområden. Några nya områden med TBE-förekomst har inte framkommit under 2003.

/Malin Arneborn