Följande information har inkommit från Läkemedelsverket 2004-04-07:

Tillverkaren har som en försiktighetsåtgärd beslutat att återkalla vissa rabiesvaccinsatser eftersom man i en sats, som aldrig hann frisläppas, funnit att virus inte inaktiverats.

Inga doser av aktuell vaccinsats har distribuerats i Sverige
Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida .