Två humanfall av fågelinfluensa A (H7) har rapporterats från British Colombia, Kanada. Båda dessa fall har varit involverade i fågeluppfödning i det område som har ett pågående utbrott av fågelinfluensa i hönspopulationer. Männen insjuknade med konjunktivit den 13 respektive 25 mars, och har båda nu återhämtat sig fullt. Båda behandlades med oseltamivir.

Utbrottet i Kanada orsakas av att annat virus (A/H7) än det som orsakar det pågående utbrottet i Asien (A/H5N1)