Ett fåtal nyupptäckta fall av hepatit A i Sverige har påträffats. Hittills tyder efterforskningar på att de är sammankopplade med Hepatit A fall bland män som har sex med män i Köpenhamn. Statens Serum Institut i Köpenhamn har gått ut i dansk media och söker aktivt efter fler fall.

/Stephen Martin