Den 2 april insjuknade en 40-årig svensk man på resa i Indien (New Delhi) i kolera. Efter att ha intagit en inhemsk dekokt kände han sig tillräckligt kry för att klara flygresan hem. Väl hemkommen den 6 april insjuknade han dock plötsligt igen i kraftiga kräkningar och transporterades snabbt med ambulans till sjukhus. Efter ett mycket allvarligt sjukdomsförlopp med typiska kolerasymptom och aggressiv intravenös rehydreringsterapi är patienten nu på bättringsvägen. Mannen hade inte tagit någon koleraprofylax före resan. Laboratorieanalys av kolerastammen visade att det var en toxinbildande Vibrio cholerae O1 El Tor, det vill säga den typ som är absolut vanligast förekommande idag.

Kolerafakta

Under 1800-talet spreds kolera ett flertal gånger från Gangesdeltat i Indien till övriga delar av världen. Under första halvan av 1900-talet begränsades sjukdomen i princip till Asien. Under andra halvan av 1900-talet har en sjunde pandemi, orsakad av Vibrio cholerae O1 El Tor, obevekligt spridit sig över världen. Med början 1961 bredde El Tor ut sig från Indonesien, över större delen av Asien och in i Östeuropa. 1970 fördes biotypen in i Västafrika, spreds snabbt över kontinenten och blev endemisk i många afrikanska länder. På 70-talet bröt epidemier ut på Iberiska halvön och i Italien. 1991 nådde El Tor Sydamerika och förorsakade kraftiga epidemier längs Stilla havskusten. 1994 drabbades Zaire av ett extra häftigt utbrott då 70 000 rwandiska flyktingar insjuknade under loppet av drygt en månad. 1994 rapporterades 384 403 fall och 10 692 dödsfall till WHO. Mortaliteten var mellan en och fem procent.

Vibrio cholerae El Tor sprids genom förtäring av mat eller vatten som förorenats direkt eller indirekt av avföring eller kräkningar från infekterade personer. Vanliga smittkällor har varit kontaminerat vatten (eller andra drycker tillredda av sådant), grönsaker/frukter sköljda i dåligt vatten och råa/dåligt kokta skaldjur.

Inkubationstiden är vanligen två till tre dagar (kan variera mellan ett par timmar och fem dagar). Symtomen börjar med akuta mag- och tarmsymtom med riklig, vattnig avföring, illamående och kräkningar. Sedan följer snabb uttorkning som kan leda till cirkulationskollaps. I synnerhet Vibrio cholerae El Tor orsakar dock oftare en asymptomatisk infektion än klinisk.

Smittsamheten varar vanligen några dagar efter tillfrisknandet.

/Marika Hjertqvist