Den senaste tiden har det i USA dykt upp fall av mässling bland adoptivbarn från Zhuzhou Child Welfare Institute i provinsen Hunan, enligt rapportering från CDC.

Den nu uppkomna situationen motiverar knappast att de föräldrar som själva hämtar hem sina barn från Kina uppskjuter en planerad resa. Däremot bör alla i den blivande familjen vara skyddade mot mässling (antingen via vaccination eller genomgången sjukdom) – oavsett om barnen hämtas av föräldrarna eller kommer hit med eskort. Det är bra om man innan barnet reser till Sverige försöka ta reda på – så långt möjligt är – om det finns uppgifter om att mässling cirkulerar i det aktuella området. Det finns då en risk att barnet före avresa kan vara smittat utan att ännu ha uppvisat några symptom, vilket gör att sjukdomen kan dyka upp under eller efter resan till Sverige.

Inkubationstiden är cirka 10 dygn (kan variera från 7-18 dygn) och insjuknandet kommer ofta ganska akut - se information på vår hemsida. Om barnet insjuknar under resan eller inom några veckor därefter med feber, hosta och utslag är det viktigt att man söker sjukvård och talar om att den lille/lilla just kommit från ett område i Kina där det finns mässling. Om barnet insjuknar redan före avresan så bör förstås denna uppskjutas till barnet frisknat till.

Det kinesiska vaccinationsschemat framgår av WHO:s översikt om olika länders schema. Det man bör känna till är att kinesiska adoptivbarn många gånger saknar de vaccinationer som uppges i deras vaccinationsintyg (1). Liksom tidigare rekommenderas därför provtagning (antikroppar mot difteri, stelkramp, polio) så att barnen inte går ovaccinerade ut i livet. Om antikroppar saknas för samtliga agens rekommenderas vaccination i enlighet med det svenska schemat. Om antikroppar saknas mot ett eller några agens måste en individuell bedömning göras.

Observera att det inte är meningsfullt att kontrollera antikroppar mot mässling inför ställningstagande till vaccination. Vaccination mot påssjuka och röda hund ingår inte i det kinesiska schemat och bör därför erbjudas alla, vilket innebär att vaccination mot mässling följer med, oavsett behov.

/Rose-Marie Carlsson, överläkare, vaccinprogramsektionen, SMI, Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare, Stockholm

1.Schulpen TWJ, van Seventer AHJ, Rümke HC, van Loon AM. Immunisation status of children adopted from China. Lancet 2001, 358: 2131-32