ProMed rapporterar 18 april om totalt 13 verifierade och 4 misstänkta fall av rabiessmitta från fladdermöss vid staden Portel i delstaten Pará i norra Brasilien. Viruset kommer från vampyrfladdermöss som under hösten 2003 och början av 2004 anfallit människor. Detta är extremt ovanligt, och är det största utbrott av rabies från fladdermöss som beskrivits från Brasilien. Senaste patienten rapporteras insjuknad 1 april. Såväl människor som husdjur vaccineras nu i området.

/Johan Giesecke