Under den senaste tiden har flera rapporter om nya SARS-fall kommit från Kina. Till dags dato är man uppe i nio misstänkta eller sannolika fall, vilket nu föranleder skärpt internationell uppmärksamhet. För svenskt vidkommande torde risken i nuläget vara liten. Dock har ett stort antal personer i Kina varit exponerade för sannolik smitta, och erfarenheterna från förra årets internationella utbrott visar att en global smittspridning under olyckliga omständigheter kan ske mycket snabbt. Den svenska läkarkåren uppmanas därför till skärpt uppmärksamhet och vara noggrann med att inhämta uppgifter om tidigare resande hos patienter med lunginflammation. I tveksamma fall bör smittskyddsläkaren kontaktas för diskussion och rådfrågning.

Indexpatienten i det nu pågående kinesiska utbrottet är en 26-årig kvinnlig doktorand som 7-22 mars arbetade med SARS-virus (SARS-CoV) på viruslaboratoriet på kinesiska smittskyddsmyndigheten (CDC) i Beijing (Peking). Den 25 mars insjuknade hon i hemmet (Hefei, Anhui-provinsen). Den 29 mars blev hon inlagd på sjukhus i Beijing. Hon skrevs ut och återvände till Anhui, där hon den 2 april blev inlagd på sjukhus 1, och den 4 april överförd till sjukhus 2. Den 23 april rapporterades hon vara IgM- och IgG-positiv avseende SARS-CoV i tester utförda på kinesiska CDC. Hon uppges nu vara i stabilt tillstånd.

Fall nummer 2 är den 26-åriga doktorandens mor som vårdade dottern den 31 mars. Den 8 april insjuknade modern och fördes till sjukhus 2, där hon avled den 19 april.

Fall nummer 3 är en 20-årig sjuksköterska, som den 29 mars till 2 april vårdade den 26-åriga doktoranden, under sjukhusvistelsen i Beijing. SARS skall ha konstaterats av kinesiska läkare (oklart hur). Patienten är nu afebril.

Fall nummer 4 är en 31-årig forskare som arbetat på samma viruslaboratorium som indexpatienten. Han insjuknade den 17 april i en sjukdom som den 22 april klassades som misstänkt SARS.

De fyra senaste fallen är alla nära kontakter till den 20-åriga sjuksköterskan (mamma, pappa, en faster och en medpatient). Förutom dessa fall rapporteras feber hos två läkare som skötte indexpatienten i Hefei, och hos en bekant till den ena av dessa läkare.

Den 28 april rapporterades ytterligare ett misstänkt SARS-fall i Beijing. En 49-årig kvinna som den 12 april blev inlagd på samma avdelning där sjuksköterskan, fall nummer 3, vårdades, insjuknade den 19 april med SARS-liknande symptom och isolerades. Den 27 april diagnostiserades hon som misstänkt SARS-fall grundat på klinisk bild och epidemiologi.

De kinesiska myndigheterna har genomfört en extensiv smittspårning och närmare 1000 kontakter till ovanstående fall står under medicinsk observation.

Enligt WHO:s guidelines för global övervakning av SARS, krävs i början av ett utbrott att ett fall bekräftas vid ett internationell referenslaboratorium. Till dess att sådana resultat föreligger kommer ovanstående fall att klassificeras som möjliga (suspected) eller troliga (probable).