Syfilisfallen i Danmark ökade kraftigt under 2003 och under det första kvartalet 2004 rapporterar det danska smittskyddsinstitutet, Statens Serum Institut.

Förra året upptäcktes 108 fall av syfilis i Danmark (jfr med 61 fall 2002) och under det första kvartalet i år ca 50 fall. Ökningen beror framför allt på ett pågående utbrott i Köpenhamn bland män som har sex med män (MSM), vilka står för drygt 80% av syfilisfallen bland männen. Precis som i flera andra europeiska städer med pågående utbrott av syfilis, ses en överrepresentation av hiv-infekterade personer (29%) bland syfilisfallen i Danmark och medelåldern är jämförelsevis hög (36 år för männen).

Syfilisutbrott har under de senaste åren också rapporterats från flera större städer i Europa och USA (1) inklusive Oslo och Stockholm (2), där de ännu pågående utbrotten bland MSM upptäcktes 1999 respektive 2000.

Totalt anmäldes 179 syfilisfall i Sverige under 2003 varav mer än hälften var män som smittats genom sex med män, se årsstatistik. Under första kvartalet 2004 anmäldes i Sverige 48 nya fall, 7 kvinnor och 41 män, en ökning jämfört med samma period förra året då 37 fall anmäldes. Femton av fallen hade smittats genom heterosexuell kontakt, 26 män hade smittats genom sex med män, och för sju personer var smittvägen ej angiven.

Smittspridningen bland MSM förefaller fortsätta i ungefär samma takt som föregående år, med majoriteten av fallen smittade i Sverige, men i fyra fall uppgavs Köpenhamn som smittort. Antalet fall av heterosexuellt överförd syfilis ökade däremot under första kvartalet och andelen som uppges vara smittade i Sverige i denna grupp (5/15) fortsätter också att stiga.

/Torsten Berglund

(1) Nicoll A, Hamers F. Are trends in HIV, gonorrhoea, and syphilis worsening in Western Europe? BMJ 2002; 324:1324-7.

(2) Blystad H, Nilsen Ö, Berglund T, Blaxhult A, Aavitsland P, Giesecke J. Syphilis outbreak in Norway and Sweden among men who have sex with men 1998–2002. Eurosurveillance Weekly 2003; 7:24.