I förra veckans EPI-aktuellt (29 april) skrev vi om nio fall av SARS i Kina (varav en avliden) och bortemot 1000 kontakter till dessa fall som var satta under medicinsk observation. Några ytterliggare fall har därefter inte rapporterats. Däremot rapporterar kinesiska myndigheter att man nu hittat SARS-CoV i provtagningar hos 5 av de 9 fallen. För de 4 övriga fortsätter provtagningarna. Enligt WHO:s riktlinjer ska positiva prover också analyseras av ett internationellt referenslaboratorium i initialskedet av ett SARS-utbrott, vilket nu kommer att ske.

Schematisk bild över smittkedjan i det aktuella SARS-utbrottet

Sedan den 22 april då det första fallet av SARS i Kina uppmärksammades den här omgången, så har sammanfattningsvis 2 personer i Anhui-provinsen och 7 fall i Beijing rapporterats. De båda indexfallen i respektive region är på bättringsvägen och förväntas snart lämna sjukhus. Man har även släppt på den medicinska observationen av knappt 200 kontakter till de här personerna.

Något som kräver eftertanke är att det här utbrottet är tredje fallet av laboratoriesmitta på mindre än ett år. De två tidigare rapporterades från Singapore i september och från Taiwan i december 2003. De kinesiska myndigheterna har nu tills vidare stängt det aktuella SARS-laboratoriet på Kinas Center for Disease Control i Beijing och 200 anställda har satts i karantän. WHO experter kommer tillsammans med kinesiska kolleger försöka spåra smittkällan och ta reda på hur det här kunde hända.

/Anders Ternhag