I februari insjuknade en medelålders man i legionellainfektion, odling från sputum (upphostning) visade växt av Legionella bozemanii, en ovanlig serotyp av Legionella. Då han inte hade varit utomlands startade en omgivningsundersökning för att hitta smittkällan. Han hade under inkubationstiden vistats i sitt fritidshus och tagit sitt vatten via en lång slang från en granne. Detta vatten undersöktes men inga legionellabakterier påvisades. Han berättade då att han även varit hos en bekant och badat i dennes bubbelpool.

När bubbelpoolens ägare, en 40-årig man, kontaktades visade det sig att han led av långdragna luftvägsbesvär som trotsade penicillinkurer. Vid provtagning visade den serologiska analysen att även han hade drabbats av Legionella bozemanii, då han hade en förhöjd titer mot detta agens.

Bubbelpoolen provtogs i slutet av april och mycket höga halter av Legionella bozemanii påvisades (360 000/100 ml). Även Pseudomonas aeruginosa växte i höga halter och antalet heterotrofa bakterier var mycket högt i provet från bubbelpoolen. Dessa resultat visar att bubbelpoolen inte var desinficerad på rätt sätt.

Legionellainfektioner från bubbelpooler sker numera ofta. Utbrott av Pontiacfeber som då har en hög anslagsfrekvens är vanligast men även legionärssjuka med en låg anslagsfrekvens har observerats från bubbelpooler. Dessa bubbelpooler har varit placerade i offentliga lokaler som hotell eller gym men med en bristfällig skötsel och desinfektion. Detta är första gången som bevisligen en privat bubbelpool har orsakat legionellainfektion men antalet smittade personer med lindrigare symtom som smittats av sina bubbelpooler är troligen underskattat.

/Birgitta de Jong, Görel Allestam, Siv-Britt Knauth