Denna kurs hann vi inte anmäla till IPULS. Vi kommer därför att ta ut ett självkostnadspris på 2 000 kr per deltagare.

Kurstid: 15-19 november 2004

Plats: Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Kursledare: Karl Ekdahl, Johan Giesecke, Anders Lindberg

Kurssekreterare: Sandra Rubinova

Innehåll:
- basala epidemiologiska begrepp
- metoder för epidemiologiska studier
- utbrottsutredningar
- övervakningsmetoder
- genetisk typning och smittspårning
- vaccinepidemiologi
- epidemimodeller
- epidemier i media
- smittskyddets organisation
- den enskilde läkarens roll
- smittskyddets etik

Format:
- föreläsningar
- grupparbeten
- förberedda egna arbeten
- sannolikt studiebesök på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala

Examination:
- kortsvarsfrågor

Antal platser: 25

Kurslitteratur: Ekdahl K, Giesecke J (red). Smittskyddsboken. Studentlitteratur 2003

Anmälan: Senast 15 september 2004 till Sandra på mailadressen ovan.