Senaste kända utbrottet av epidemisk gulsot (hepatit A) från frysta hallon i Sverige var 1988 då ett flertal personer i södra Sverige smittades av hallonglass. Hepatit A virus kunde inte påvisas från hallonen men det epidemiologiska sambandet mellan konsumtion av frysta hallon och hepatit A-sjukdom var mycket starkt.

Den uppgift som framkom vid ett resemedicinskt möte i Stockholm 10-11 maj att frysta hallon och björnbär kan vara smittkällor för hepatit A är alltså korrekt, men knappast särskilt aktuell. Däremot hade vi ett utbrott av hepatit A i Sverige från italiensk ruccolasallad för 3 år sedan (1). Det är inte heller särskilt sannolikt att det skulle finns "dolda" fall av hallonsmitta i Sverige: smittvägen kan säkerställas i absoluta merparten av alla fall.

/Johan Giesecke

1. Nygård K, Andersson Y, Lindkvist P, Ancker C, Asteberg I, Dannetun E, Eitrem R, Hellström L, Insulander M, Skedebrant L, Stenqvist K, Giesecke J. Imported rucola salad partly responsible for increased incidence of hepatitis A in Sweden 2000-2001. Eurosurveillance 2001; 6: 151-53