Incidensen av sorkfeber (Nephropathia epidemica) varierar med en tydlig cyklicitet (på cirka 3 år) beroende på populationstätheten av sork (1). Incidensen är högst under vinterhalvåret och senaste toppen var vintern 2001-2002. Sålunda torde nästa topp komma till vintern med en ökning av incidensen redan till hösten. TT gick den 27/5 ut med ett meddelande som löd: ”Nu rasar sorkfebern i Västerbotten”. 130 anmälningar om sorkfeber har hittills i år kommit in till SMI varav 47 kommer från Västerbotten. Detta är normala siffror med tanke på att det totala antalet fall de senaste åren legat mellan 145 och 562 och antalet anmälda fall från Västerbotten legat mellan 40 och 190. De tyder dock på att en topp är på väg.

År 2003 anmäldes 180 fall totalt i Sverige och incidensen år 2004 torde bli högre. Sorktätheten under hösten 2003 var inte exeptionellt hög men låg över medel (2). Berörda vårdinstanser bör vara beredda på en trolig ökning. Högst är risken för lantbrukare och det gäller då särskilt vid höhantering. Vedhantering, krattning vid torrt väderlag samt torrstädning av sommarstugor och dylikt innebär också en ökad risk.

Figur. Antal fall av sorkfeber

/Christoffer Bergman

1. Olsson GE, Dalerum F, Hörnfeldt B, Elgh F, Palo TR, Juto P & Ahlm C. Human Hantavirus Infections, Sweden. Emerging Infectious Diseases 2003; 9:1395-1401.
2. Hörnfeldt B. Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University.