Den här veckan har det kommit rapporter från området runt staden Yambio i sydvästra delarna av Sudan om ett utbrott av Ebolaorsakad viral hemorragisk feber. 20 sannolika fall har rapporterats varav 5 avlidna. 120 personer som varit i kontakt med dessa är för närvarande under observation. Det senaste fallet förefaller ha insjuknat den 15 maj.

Fallen har verifierats laboratoriemässigt i Kenya och av CDC i USA. Flera internationella organisationer är på plats för att tillsammans med den lokala hälsovården förhindra ytterliggare spridning av sjukdomen.

WHO rekommenderar för närvarande inte några särskilda restriktioner vad det gäller resande till området som följd av detta.

Ebola, som tillhör familjen Filovirus, finns i fyra kända subtyper döpta efter platserna de uppträtt på. Vilken subtyp som orsakat detta utbrott är ännu inte känt. Viruset upptäcktes första gången 1976 i dåvarande Zaire (Kongo-Brazzaville) och de två senaste stora utbrotten ägde rum år 2000 i Uganda med 425 fall och 2002 i Gabon och Kongo-Brazzaville med 122 fall rapporterade.

/Anders Ternhag