STRAMA, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, har kartlagt faktorer som har betydelse för smittspridning inom förskolan. Studien omfattade 338 slumpvist valda förskolor och totalt 14 172 barn. Kartläggningen redovisar bl.a. barngruppernas och förskolornas storlek, hygienrutiner, inomhusmiljö, utevistelse och sjukfrånvarodagar.

Studien är genomförd i samarbete med Svenska Kommunförbundet, Smittskyddsenheter, Barnhälsovården, SMI, Socialstyrelsen, Skolverket och Livsmedelsverket.