"Nordic Vaccine Meeting 2004" arrangeras i Oslo 6 - 8 oktober 2004.

Ur programmet bl.a.:

  • The development of meningococcal vaccines
  • Pneumococcal vaccine
  • Vaccination schedules and combination vaccines for children
  • Vaccines and the society

Information om mötet, preliminärt program och anmälningsformulär finns på Folkehelseinstituttets hemsida.