Det har nog inte undgått någon som sysslar med smittskydd att det i Stockholm har hittats ett parti av importerat kycklingkött som visat sig vara förorenat med salmonellabakterier. Totalt bestod detta parti av 15 ton kött, men man har lyckats stoppa 3 ton som nu sänds tillbaka till grossisten. Provtagningen har skett inom ett projekt som drivs av Miljöförvaltningen i Stockholms Stad.

Salmonella Hadar påvisades i det prov som togs. Detta är en mycket vanlig serotyp när det gäller smitta från fjäderfä-kött. Senast skedde detta när 53 personer i Syd- och Mellansverige under hösten 2003 insjuknade med Salmonella Hadar. Trolig smittkälla var då stekt kyckling från en och samma producent som användes i flera olika maträtter bl.a. färdiggjorda smörgåsar och kycklingsallad.

Vid det stora salmonellautbrottet ombord på en färja mellan Sverige och Polen 2002 insjuknade 193 personer med Salmonella Hadar och ytterligare 57 personer med både S. Hadar och S. Enteritidis. Prov från polsk kyckling visade sig då innehålla S. Hadar.

Hittills (2004-06-02) har en person rapporterats som smittad i landet med Salmonella Hadar, men där är inte smittkällan klarlagd ännu.

/Birgitta de Jong