I EPI-aktuellt nr 16 den 15 april rapporterade vi om ett utbrott av hepatit A (epidemisk gulsot) som verkade ha sitt centrum i Köpenhamn, och som främst drabbat män som har sex med män (MSM). Vi hade då också fått rapport om några svenska fall som föreföll kopplade till detta utbrott.

Utbrottet fortsätter och verkar nu även ha spritt sig till Holland, även om någon klar epidemiologisk länk mellan de två länderna inte finns påvisad. Danmark har hittills i år rapporterat 28 fall bland män över 18 år, jämfört med normalt 6-11 under samma tidsperiod. Tjugo av fallen kommer från Köpenhamnsområdet, och 16 uppges vara MSM. Nederländerna rapporterar 99 fall hittills i år bland män över 18 år, jämfört med 37 under samma period förra året. Av dessa 99 uppger 31 sexuell kontakt med en annan man som möjlig smittväg.

I Sverige har 13 fall rapporterats av hepatit A som möjligen kan vara direkt eller indirekt kopplade till utbrottet i Danmark. Någon klar inhemsk spridning i MSM-gruppen syns dock inte ännu.

Det är viktigt att inse att hepatit A är en mycket smittsam sjukdom, och att de råd om säkert sex som skyddar mot olika sexuellt överförda sjukdomar knappast räcker som skydd mot hepatit A. Oro-anala kontakter ("rimming") är en uttalad riskaktivitet, eftersom sjukdomen just smittar från tarm till mun. Även oro-genitala kontakter innebär säkert en smittrisk.

Det finns ett bra vaccin mot hepatit A, och den som tror att han kan komma att bli utsatt för smitta enligt ovan bör se till att vara vaccinerad. Vårdpersonal som kommer i kontakt med MSM som skulle kunna vara i risk för smitta bör föreslå vaccination.

/Johan Giesecke, Stephen Martin