I veckans nummer av Epi-Nyt från Seruminstitutet i Danmark beskrivs följande utbrott av EHEC. Under perioden 3 maj till 1 juni registrerades 10 fall av EHEC i ett danskt län. Tre personer fick blodiga diarréer och en person krävde sjukhusvård. Utredningen visade att fem personer från fyra olika daghem, fyra barn och en förskolelärare, hade besökt samma besöksbondgård.

På denna gård finns får, getter och kaniner som barnen kan klappa. Gödselprov från gården var positiva för EHEC av en serotyp och med en DNA-profil som inte kunde skiljas från de stammar som hittades hos tre av barnen. Gården är nu stängd för besök och de hygieniska procedurerna blir genomgångna.

/Birgitta de Jong