Task Force avslutas när statsministrarna i CBSS (Östersjöstaternas råd) möts den 21 juni i Laulasmaa i Estland. Arbetet har letts från ett litet sekretariat i Oslo under ambassadör Harald Siem. Från svensk sida har Erik Nordenfelt varit representant i Task Force och jag Senior Health Official. Många svenskar har deltagit i de olika arbetsgrupperna under Task Force, och där utmärkt sig för sitt engagemang och kunnande.

Hur det fortsatta samarbetet mot smittsamma sjukdomar runt Östersjön kommer att utformas är inte klart ännu. Sverige är sedan oktober ordförande i "Partnerskapet för hälsa och social utveckling" under EUs Northern Dimension Plan, och vad detta innebär kommer sannolikt att konkretiseras vid ett möte för partnerskapet i september. Kerstin Ödman på socialdepartementet vet mer om detta.

Arbetet med Task Force har varit en intressant utmaning under delvis helt nya former för internationellt samarbete. Läget vad gäller många smittsamma sjukdomar runt Östersjön är nu bättre än när arbetet startade för fyra år sedan. I vilken mån Task Force bidragit till denna utveckling är inte lätt att avgöra, men förhoppningsvis har några av insatserna spelat en viktig roll.

Slutrapport plus utvärderingar finns på Task Force's hemsida .

/Johan Giesecke