I början av maj månad upptäcktes 5 Salmonella Enteritidis-fall som hade samma mönster i pulsfältsgelelektrofores-analysen (PFGE) i en delstat. Det visade sig att de insjuknat under perioden februari till april. En utvidgad undersökning i hela USA visade att totalt var det 29 personer som hade ett identiskt mönster i PFGE-analysen.

Personerna var bosatta i 12 olika stater i USA och i Kanada och hade insjuknat sedan september 2003. Sju fall hade krävt sjukhusvård. Råa mandlar som distribuerats över hela USA, men även internationellt visade sig vara smittkällan. Den 21 maj återkallade tillverkaren cirka 6 000 ton mandlar. Fagtypning av salmonellastammar inblandade i detta utbrott visade att det var den ovanliga fagtyp 9c.

Inga fall har rapporterats i Sverige och inga uppgifter finns om att det aktuella märket skulle ha exporterats till Sverige.

Salmonellautbrott med mandlar som smittkälla har tidigare skett i Nordamerika under 2000-2001, då flera personer insjuknade med Salmonella Enteritidis fagtyp 30.

/Birgitta de Jong