WHO beslutade i maj 1988 om att utrota polio till år 2000. Kampanjen har varit mycket framgångsrik: 1988 förekom sjukdomen i 125 länder med uppskattningsvis 350 000 fall samma år [1]. 2003 förekom sjukdomen enbart i sex länder (Afghanistan, Egypten, Indien, Niger, Nigeria och Pakistan) och 784 fall rapporterades [2].

Den sista tiden har dock en del grus kommit in i maskineriet. Sedan augusti förra året har vaccineringen legat i malpåse i Kano-regionen i de norra delarna av Nigeria. Nigeria är Afrikas folkrikaste land med drygt 120 miljoner invånare. Hälften av invånarna brukar räknas som muslimer och det är i de norra delarna som islam har sitt starkaste fäste.

Vissa lokala muslimska ledare misstänker nu en västerländsk komplott och att det orala vaccinet orsakar sterilitet hos flickor och även AIDS [3,4]. Den här misstänksamheten har gjort att vaccinationstäckningen i området gått ned och på vissa ställen ligger den runt 10-15% av barnen i området (WHO beräknar att en täckning på åtminstone 75% är nödvändig för att få sjukdomen under kontroll i ett område) [3]. Hittills i år har man i Nigeria haft 119 fall (12 maj) vilket utgör 70% av fallen globalt.

Som en följd av den lokala epidemin i Nigeria såg man importfall till åtta grannländer som tidigare var polio-fria under förra året. Även den forna huvudstaden Lagos där man lyckats utrota sjukdomen såg nya fall [5].

Lokala ledare i Kano-regionen har haft kontakter med Indien och nu senast Indonesien för att därifrån kunna erhålla ett vaccin som de litar på. Planen från WHO:s sida är att återskapa förtroendet lokalt för det oralt givna vaccinet, samt att stödja Nigeria och Kano-regionen att under året genomföra två ’National Immunization Days (NIDs)’.

Bild: WHO

Anders Ternhag

REFERENSER
1. Aylward RB, Acharya A, England S, Agocs M, Linkins J. Global health goals: lessons from the worldwide effort to eradicate poliomyelitis. Lancet 2003; 362: 909-14
2. www.who.int
3. Mitka M. Vaccine rumors, funding shortfall threaten to derail global polio eradication efforts. JAMA 2004; 291: 1947-48
4. Roberts, L. Two steps forward, one step back in polio fight. Science 2004; 304: 1096
5. www.polioeradication.org