Nu finns rapporten ”Zoonoses in Sweden, 2003” tillgänglig för alla som är intresserade av hur det såg ut på ”zoonosfronten” på human-, livsmedels- och djursidan i Sverige år 2003. Rapporten har tagits fram i enlighet med EU-direktiv och sammanställts av Zoonoscenter vid Statens veterinärmedicinska anstalt i samarbete med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet och näringen.

Även i år finns en kortare svensk sammanfattning som fokuserar på de zoonotiska agens som anses vara av störst betydelse i Sverige, d.v.s. VTEC, Salmonella, Campylobacter och Listeria. Båda rapporterna går att beställa från informationsavdelningen på SVA (018-674000) eller ladda ner från SVA:s webbplats.