OBS 1. Denna information gäller ej anmälan från laboratorierna.

Från och med idag (1 juli) gäller den nya smittskyddslagen med delvis ny lista över anmälningspliktiga sjukdomar (se förra veckans nummer av EPI-aktuellt).

Snart skall alla läkare kunna anmäla fall av smittsamma sjukdomar direkt på datorn. Då kommer formuläret på skärmen att anpassas efter vad man tänker anmäla - med de relevanta frågorna för just den sjukdomens epidemiologi.

I väntan på att systemet SmiNet2 rullas ut måste där dock finnas en uppsättning pappersblanketter. Nu finns en blankett för var och en av de 58 anmälningspliktiga sjukdomarna i pdf-format på SMI:s hemsida.

På första sidan till höger finns där en ruta som heter "HÄMTA BLANKETTER för anmälan av smittsamma sjukdomar". Klicka på den så kommer du till listan över alla sjukdomarna i bokstavsordning. Klicka på "Ladda hem" bredvid den sjukdom du vill anmäla, så kommer det upp ett pdf-formulär som kan printas ut.

Fyll i, kopiera i två ex, och skicka originalet till smittskyddsläkaren, en kopia till EPI/SMI, 171 82 Solna, och lägg en kopia i journalen. Anmälan till kommunens miljö- och hälsovårdsnämnd behövs inte längre.

Benämningarna på sjukdomarna i listan har vi försökt göra intutitiva, den korrekta benämningen enligt smittskyddslagen står högst upp på varje blankett.

Blanketterna är inte särskilt snygga, och det finns säkert stavfel här och var. De skall ju dock bara nyttjas under en - förhoppningsvis - kort övergångstid.

OBS 2. Det går också bra att under övergångsperioden anmäla via gamla SmiNet, tidigare anmälningsblanketter eller på vilket papper som helst - bara man ser till att man får med den information som skall vara med.

/Johan Giesecke, Statsepidemiolog