Ur pressmeddelande från Jordbruksverket 2004-06-18: Pussa inte djuren, men klappa dem gärna och tvätta händerna efteråt.

Varje sommar ökar antalet fall av infektioner orsakade av EHEC. Genom bland annat god hygien i samband med besök på gårdar och djurparker går det dock att minimera risken för EHEC-infektion. Ett mycket viktigt råd är att tvätta händerna efter kontakt med idisslare (t.ex. nötkreatur och får) och deras avföring.

De senaste årens utbrott av EHEC är en allvarlig konsekvens av att vissa sjukdomsframkallande mikroorganismer är vanligt förekommande hos djur. Jordbruksverket har beslutat om nya regler som ska förebygga att så kallade zoonoser, som t.ex. EHEC, sprids från djur till människa. Zoonos står för sjukdomar som smittar mellan djur och människa. Beteenden som ökar risken för smitta mellan djur och människa i djurhållningen ska därmed förhindras, bland annat genom egenkontroll.

Högre krav än tidigare kommer framför allt att ställas på företag med regelbunden besöksverksamhet, som djurparker och andra anläggningar för offentlig förevisning av djur. Reglerna ställer även krav på vanliga jordbruksföretag som tar emot besökare.