Antalet anmälda fall av chlamydiainfektion ökade kraftigt under första halvåret 2004. Ökningen var 28%, vilket är den största ökningen sedan 1997. Under perioden anmäldes 15 118 fall. Andelen män av samtliga rapporterade var, liksom förra året 43% och ökningen var lika stor bland kvinnor som män (28%).

Den största ökningen sågs bland män i åldern 15 till 19 år, hos vilka en ökning med 69% skett. Kvinnorna i samma åldersgrupp uppvisade en ökning på 46%. Den totala ökningen inom åldersgruppen var 51%. I åldersgruppen 20-24 år ökade fallen av chlamydiainfektion med 23% bland män och 20% bland kvinnor. Detta bryter en nedåtgående trend, framför allt bland kvinnor: i åldersgruppen totalt minskade antalet fall under första halvåret förra året med 4,5%.

Figur 1. Antal chlamydiafall i åldrarna 15 till 24 år per åldersgrupp under 1:a halvåret 1999 till 2004.

Den största andelen av de infekterade hade smittats i Sverige och av dem som smittats utomlands hade de flesta blivit smittade i Thailand, Spanien och Storbritannien.

Samtliga landsting utom ett uppvisar en ökning av antalet chlamydiainfektioner jämfört med första halvåret 2003. Den största procentuella ökningen under denna period har inte huvudsakligen skett i storstadsregionerna, utan i andra landsting i landet.

Halvår

Kvinnor

Män

Okänt kön

Totalt

1997:01:00

3869

2698

0

6567

1997:02:00

4350

2986

2

7338

1998:01:00

4291

3118

9

7418

1998:02:00

4632

3147

2

7781

1999:01:00

4326

3166

2

7494

1999:02:00

5356

3853

5

9214

2000:01:00

5034

3817

11

8862

2000:02:00

6013

4400

9

10 422

2001:01:00

5914

4576

2

10 492

2001:02:00

6739

5032

3

11 774

2002:01:00

6596

5025

5

11 626

2002:02:00

7454

5597

11

13 062

2003:01:00

6701

5099

5

11 805

2003:02:00

8602

6387

8

14 997

2004:01:00

8563

6544

11

15 118

/Margareta Löfdahl