Sedan ett halvår tillbaka har EPI-aktuellt levererats till er prenumeranter som ett webbaserat nyhetsbrev som publiceras direkt på SMI:s webbplats, smittskyddsinstitutet.se. Det gamla pdf-dokumentet har ersatts av ett lite nyare, mer modernt och tidsenligt nyhetsbrev.

De nya tekniska förbättringarna har gjort det möjligt för SMI att med större snabbhet leverera aktuella smittskyddsnyheter. Dessutom har det blivit lättare att ta tillvara på webbens möjligheter genom att till exempel länka direkt i nyhetsbrevet till information på vår - och andra - webbplatser.

Det nya formatet gör det även enklare för dig som prenumerant eller besökare på vår webbplats att söka i gamla nyhetsbrev, något som var svårare med det tidigare pdf-formatet.

Har du önskemål, åsikter eller tips angående vårt nyhetsbrev är du välkommen att e-posta dessa på adressen smi@smi.ki.se. Det är endast med era åsikter som vi kan göra vårt nyhetsbrev ännu bättre!