Första halvåret 2004 anmäldes 247 fall av gonorré (203 män och 44 kvinnor). Till skillnad från chlamydiainfektion och syfilis som ökade, var detta en minskning med 24% jämfört med samma period förra året. Minskningen var mest påtaglig bland män som har sex med män och bland kvinnor och den sågs i alla åldersgrupper.

128 män och 44 kvinnor hade smittats genom heterosexuell kontakt, en minskning med 18% jämfört med första halvåret förra året. Medelåldern för kvinnorna var 27,5 år och för männen 33 år. Majoriteten av kvinnorna (70%) hade smittats i Sverige, medan endast 42% av de heterosexuellt smittade männen hade smittats i Sverige. Inhemsk smittspridning förekom framför allt i Stockholm, men fall förekom också i Malmö och Göteborg.

Av de utlandssmittade männen hade tre fjärdedelar (56/74 män) smittats i Sydostasien, framför allt i Thailand (41 män) men också i länder som Filippinerna, Indonesien, Kina och Kambodja. Resistensutveckling hos gonorrébakterien är ett stort problem i denna del av världen och personer som smittas där riskerar att smittas av bakteriestammar med höggradig antibiotikaresistens.

72 män hade smittats genom sex med män, en 35-procentig minskning jämfört med samma period förra året. Medelåldern var 31 år. Majoriteten (82%) var smittade i Sverige, varav de flesta i Stockholm, men inhemsk smitta förekom även i bl.a. Göteborg och Malmö. Utlandssmittan hade skett bl.a. i Köpenhamn, Oslo, Berlin och i Thailand.

Tabell 2. Gonorré - halvårsstatistik

Halvår

Sex mellan män

Sex mellan man och kvinna

Ej angiven smittväg/övrigt

Total

M

M

K

M

K

1997:01:00

23

58

17

2

0

100

1997:02:00

29

82

31

2

0

144

1998:01:00

31

93

27

12

3

166

1998:02:00

41

99

28

7

2

177

1999:01:00

53

118

38

11

1

221

1999:02:00

66

108

23

7

1

205

2000:01:00

109

123

22

3

0

257

2000:02:00

135

137

57

3

1

333

2001:01:00

87

142

46

11

0

286

2001:02:00

83

119

40

1

0

243

2002:01:00

81

121

44

1

1

248

2002:02:00

104

104

47

2

0

257

2003:01:00

111

148

62

5

0

326

2003:02:00

109

104

54

3

0

270

2004:01:00

72

128

44

3

0

247

/Torsten Berglund