Förutom en kraftig ökning av inhemsk gonorré under de senaste åren, såväl bland yngre heterosexuella som bland män som har sex med män, så har även resistensen mot förstahandsantibiotika ciprofloxacin ökat kraftigt och under 2003 har en inhemsk spridning av resistenta stammar skett. På Venhälsan i Stockholm noterades ciproxinresistens hos mer än hälften av gonorréfallen hos män som har sex med män under detta år.

Dessa resultat presenteras i en artikel av Torsten Berglund och medarbetare, som publicerats i dagens nummer av Läkartidningen. Resultaten får konsekvenser för såväl behandling som diagnostik, partnerspårning och uppföljning av patienterna.

Berglund et al. Ciprofloxacinresistent gonorré ökar kraftigt i Sverige. Läkartidningen Nr 28–29 – Vol 101, 8 juli 2004, sid 2332.