Första halvåret 2004 anmäldes 101 fall av syfilis (84 män och 17 kvinnor), en ökning med 20% jämfört med samma period förra året och den högsta rapporterade halvårssiffran under de senaste 20 åren. Ökningen sågs såväl bland kvinnor som män. Medelåldern var som tidigare högre än för andra sexuellt överförda infektioner: 39 år för männen och 31,5 år för kvinnorna.

Ingen minskning har noterats bland män som smittats genom sex med män. 54 nya fall med denna smittväg anmäldes under första halvåret, varav 30 var smittade i Stockholm, där utbrottet som startade år 2000 fortsätter i till synes oförminskad takt. Enstaka inhemskt smittade fall förekom även i Göteborg och Malmö. Tretton män hade smittats utomlands, varav fem i Köpenhamn varifrån det tidigare i år rapporterats om ett pågående syfilisutbrott bland män som har sex med män (EPI-aktuellt 2004:18).

Tolv personer (7 män och 5 kvinnor) hade smittats av syfilis genom heterosexuell kontakt i Sverige, varav hälften i Stockholm. Inhemsk smitta bland heterosexuella har ökat de senaste två åren från tidigare ca 3 fall per halvår under de föregående fem åren. Sju personer (5 män och 2 kvinnor) smittades vid utlandsvistelser, t.ex. i Thailand, Baltikum och Ryssland. 27 fall diagnostiserades dessutom inom flyktinghälsovården bland asylsökande från länder i östra Europa, Asien och Afrika, fall där inte alltid smittvägen fastställts.

Tabell 3. Syfilis - halvårsstatistik

Halvår

Sex mellan män

Sex mellan man och kvinna

Ej angiven smittväg/övrigt

Total

M

M

K

M

K

1997:01:00

1

8

4

2

1

16

1997:02:00

0

15

11

5

1

32

1998:01:00

2

8

4

2

1

17

1998:02:00

3

9

8

2

3

25

1999:01:00

2

7

2

2

4

17

1999:02:00

6

4

6

4

1

21

2000:01:00

13

14

12

1

0

40

2000:02:00

29

17

4

4

5

59

2001:01:00

18

6

5

1

0

30

2001:02:00

28

9

5

6

0

48

2002:01:00

25

8

6

2

0

41

2002:02:00

48

14

14

7

4

87

2003:01:00

41

26

8

8

1

84

2003:02:00

56

15

11

10

3

95

2004:01:00

54

23

12

7

5

101

/Torsten Berglund