Sedan den 10 november 2003 har 55 personer insjuknat i legionärssjuka varav 7 avlidit, i området Pas-de-Calais i norra Frankrike. Utbrottet har skett i två omgångar då 37 personer insjuknade mellan den 10 november och 20 december och 18 personer har insjuknat senare. Omgivningsundersökningar har utförts genom att intervjua patienter om var det vistats under perioden mellan insjuknandet och 10 dagar innan.

Undersökningarna ledde till att kyltorn på två industrier kunde misstänkas som smittkälla och dessa kyltorn togs ur drift och desinficerades. Provtagning har även skett i hemmet hos 19 patienter, men inget tyder på att personerna smittats i sina hem. Då flera personer insjuknat 10 dagar efter stängningen av kyltornen finns misstankar om att ytterligare smittkälla kan finnas som har del i detta stora utbrott. För närvarande pågår analyser där jämförelser sker mellan de stammar som isolerats från de sjuka personerna och de miljöisolat som hittats.

/Birgitta de Jong