Världshälsoorganisationen undersöker ett eventuellt samband mellan ett utbrott av fågelinfluensa bland kycklingar och dödsfall bland människor i Vietnam. En vuxen och nio barn har avlidit av influensaliknande sjukdom i Vietnam sedan oktober, och ytterligare två fall med liknande symptom har lagts in på sjukhus. WHO anger att fågelinfluensa har hittats i prover från tre av de Vietnamesiska patienterna. Analyserna gjordes vid ett laboratorium i Hongkong, dit man skickat proverna.

Fågelinfluensa orsakas av två undertyper av influensa/A virus (H5 och H7), och det är en mycket svår sjukdom hos hönsfåglar. För närvarande pågår utbrott av fågelinfluensa i fjäderfäpopulationer även i andra asiatiska länder, bland annat i Sydkorea och Japan. Ingen koppling till fall bland människor har dock rapporterats från dessa länder. Preliminära tester visar att viruset liknar det A/H5-virus som orsakade utbrottet av fågelinfluensa i Hongkong 1997, då sex personer avled och majoriteten av kycklingbesättningarna avlivades. Både Vietnam, Japan och Sydkorea har vidtagit åtgärder och avlivat stora mängder höns för att förhindra smittspridning, och övervakningen av fjäderfämarknaderna har skärpts.

/Liselotte Högberg

WHO:s information om fågelinfluensa