Antalet anmälda MRSA-fall i Sverige steg till 550 fall 2003, jämfört med 442 föregående år (år 2000 323 fall och 2001 424 fall). Ökningen i Stockholmsepidemin fortsatte, där anmäldes 229 fall. Denna ökning var emellertid mindre än föregående år varför den kraftiga stegringen av totalsumman för landet 2003 även har andra orsaker.

I 14 av 21 landsting anmäldes fler fall än 2002. Särskilt noteras att i Skåne anmäldes 105 fall, jämfört med 68 2002. I Jönköpings län, som tidigare haft mindre än 10 fall per år, anmäldes 25 fall. Västra Götaland har haft ett avtagande antal fall sedan anmälningsplikten infördes. Förra året hade man där 62 fall, vilket är mer än under något av de två föregående åren. Relaterar man MRSA förekomsten till folkmängden i respektive län har Stockholm högst anmälningsincidens med 12 fall per 100 000 invånare. Skånes incidens är 9. Jönköping har stigit till en incidens på 7 fall/100 000 inv. genom sina utbrott i slutet av året. Motsvarande siffra är i Västerbotten och Halland 5. Övriga landet har en anmälningsincidens mellan c:a 2-4 fall/100 000 inv., med enstaka undantag som ligger lägre.

Figur. Antal MRSA-fall per lansting och år

/Mikael Stenhem