Så här års är många inom smittskyddsorganisationen, både på landstingens smittskyddsenheter och på Smittskyddsinstitutet, sysselsatta med att ta fram statistik för år 2003. SMI:s statistik (som uppdateras varje vecka) finns tillgänglig på hemsidan.

Den som jämför SMI:s statistik nedbruten på enskilda landsting noterar att siffrorna inte alltid stämmer med dem som tagits fram i de enskilda landstingen. Förklaringen till detta är att vi på SMI tar ut årsstatistiken på det första datum då "fallet" kommer till SMI. De olika smittskyddsenheterna tar ut sin statistik på andra datum, t.ex. diagnosdatum (fattas i många fall) eller anmälningsdatum då läkare skriver under anmälan (kan göras ett år efter diagnosdatum), eller när anmälan registrerades på landstingets smittskyddsenhet. Ibland kan också ett fall vara registrerat på flera landsting, t.ex. när en patient flyttar eller har läkarkontakt i mer än ett landsting. Samma fall kan då dyka upp i statistiken i flera landsting, men förekommer enbart en gång i den nationella statistiken från SMI.

I och med lanseringen av en ny version av SmiNet, det nationella elektroniska anmälningssystemet för smittsamma sjukdomar, som planeras till halvårsskiftet kommer dessa skillnader att försvinna. Både SMI och landstingen kommer då att arbeta mot samma databas och använda samma datum för statistiken.

/Malin Arneborn och Karl Ekdahl